T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI

Yayın Tarihi : 2.12.2022

I – EKONOMİK YATIRIMLAR

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak;

 • 2020/24 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlendi..
 • 29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete 'de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/29 sayılı tebliğ yayınlandı.
 • 30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Uygulama Esasları yayınlandı.

    BAŞVURU TARİHİ

  Başvurular 09 Aralık 2022 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
 • Yeni Dönem Değişiklikleri:

  1. Değerlendirmelerin genel puanlama kısmı merkezde yapılacak olup, nihai asil ve yedek listeleri bakanlıkça belirlenecek.
  2. Eksik belge tamamlama uygulaması kaldırıldı.
  3. Sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecek.
  4. Hibeye Esas Proje üst limitleri artırıldı.

  Yeni Yatırım                          : 7.000.000.- TL

  Tamamlama Yatırımı           : 5.000.000.-TL

  Teknoloji Yenileme Yat.      : 4.000.000.-TL

  1. Soğuk Hava Deposu tesislerine teknoloji yenileme / modernizasyon yatırımları dâhil edilmiş olup soğuk muhafaza ekipmanları kapsama alındı.
  2. Su Ürünleri tesislerinde inşaat zorunluluğu kaldırıldı.
  3. Kapasite Artırımı Yatırımlarında inşaat zorunluluğu kaldırıldı.
  4. Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde İl Müdürlüğü yetkisinde projede değişiklik yapılabilecek.
  5. Daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin 1 (Bir) yılını tamamlamış olanlar; kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilecekler.                                           II – KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI
  6. Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak;

   • 2020/25 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlendi.
   • 29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete 'de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/30 sayılı tebliğ yayınlandı.
   • 30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Uygulama Esasları yayınlandı.

     BAŞVURU TARİHİ

    Başvurular 09 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

     Önemli Değişiklikler:
   1. İl Değerlendirme Komisyonunun yapısı değiştirilerek kurum müdür/müdür yardımcıları dâhil edildi,
   2. Sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecek.
   3. Başvurular A ve B İş Planı şeklinde ayrılmış olup,
    1. A İş Planı kapsamında 1 adet makine/ekipman alımı için başvuru yapılacak olup makine-ekipman desteklemesi şeklinde uygulanacak.
    2. B İş Planı kapsamında işleme/paketleme/hayvancılık vb konularında birden fazla makine-ekipmanın alınabileceği başvurular yapılabilecek.
   4. A İş Planı :1 sayfalık form ile internet üzerinden yapılacak ve 5.000-500.000.-TL limitli makine-ekipman alımlarına yönelik başvurular için kullanılacaktır. (Hangi Makine ekipmanların kabul edileceği ve bakanlıkça hibeye esas olarak kabul edilecek olan birim fiyatlar Uygulama Rehberi eklerinde yayınlanacak),
   5. B  İş Planı :Ekonomik yatırımlar formatında yapılacak başvurular inşaat işleri ve makine ekipman alımlarını kapsayacak olup 50.000-1.000.000 TL arası bütçeli olabilecek.
   6. Yatırım yeri mutlaka kırsal mahalle ve 2012 yılı itibariyle nüfusu 20.000'den az olan yerleşim birimlerinde olmak zorunda.
   7. Yatırım yeri yukarıda belirtilen mahallerde olmakla beraber aynı yerde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.