T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARSİM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 15.12.2022

İl Müdürlüğümüz organizatörlüğünde kurum personeli ile bitkisel üretim  ve hayvancılık yapan yetiştiricilere yönelik olarak Tarım Sigortaları (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İki oturumda düzenlenen toplantının öğleden önceki bölümünün açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Suat Parıldar Tarım Sigortalarının Yalova'daki uygulamaları hakkında bilgiler verdi. İl Müdürümüz verdiği bilgide; "Bilindiği üzere, Tarım sektörü doğal şartlara bağlı üretim yapılması nedeniyle dünyanın her yerinde hassas ve stratejik bir sektör olarak ele alınmaktadır. Ulusal ve Uluslararası araştırma kurumlarının tahminlerine göre Ülkemiz iklim değişikliğine en duyarlı bölgelerden birinde yer almaktadır. Son yıllarda dünyanın gündemine oturan iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte gelişen yağış rejimindeki düzensizliklerin meydana getirdiği, kuraklık, aşırı yağışların neden olduğu su baskınları ve seller, dolu, fırtına gibi afetler ülkemizde sıklıkla yaşanabildiği gibi ilimiz içinde tehdit oluşturmaktadır.

Tarımsal faaliyetler genellikle açık alanlarda yürütülmesi dolayısıyla doğal afetlere karşı son derece hassastır. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, tarımsal üretim yapan üreticilerin doğal afetlerden dolayı uğradıkları zararları karşılamak amacıyla 2005 yılında, tarım sektörünü tehdit eden riskleri teminat altına almak için 5363 sayılı kanun ile Tarım Sigortaları (TARSİM) sistemi kurulmuş olup daha yeni 09.12.2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığımızca Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına ilişkin karar yayımlanmıştır.

Yalova tarımsal üretim açısından ülkemizin en küçük arazi varlığına sahip olmakla birlikte polikültür bir tarım yapılmakta ve tarımsal üretim ilin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle doğal afetler nedeniyle tarımsal üretimde meydana gelebilecek kayıplar üreticilerimizi ekonomik anlamda zor durumda bırakabilmektedir.

İlimizde devlet destekli ilk Tarım Sigortası Poliçesi 1 Haziran 2006 tarihinde düzenlenmiştir. Yalova olarak TARSİM'de bu gün geldiğimiz noktayı birkaç örnekle ifade etmek gerekirse 2016 yılında sigortalanan alan miktarı 1.293 dekar iken 2021 yılı verilerine göre bu rakam 3.181 dekara ulaşmış olup % 146'lık bir artış sağlanmıştır. Başka bir örnek vermek gerekirse, 2016 yılında sigortalanan büyükbaş hayvan sayısı 1.497 adet iken 2021 yılında 4.243 adede ulaşarak % 183 gibi yüksek bir artış sağlanmıştır. Yine 2016 yılında sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 808 adet iken 2021 yılında bu sayı 8.294 adede yükselerek % 926'lık bir artış sağlanmıştır. Bu değerler de göstermektedir ki ülke olarak afete maruz konumda bulunduğumuz gerçeğinden hareketle İl Müdürlüğü olarak sahada yaptığımız eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiş, üreticilerde sigortalılık bilincinin artırılmasıyla il bazında sigortalamada bariz artışlar sağlanmıştır.

Bu gün burada, yapacağımız eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız neticesinde, ilimizde ticari değer taşıyan tüm canlı materyal ve tarımsal işletmelerin TARSİM kapsamına alınmasını sağlamak ve bu amacın gerçekleşmesi yolunda üreticilerimizin kafalarında oluşan tüm sorulara cevap olabilmektir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz her fırsatta TARSİM konusunda bilgilendirme ve yayım çalışmaları yapıyorlar. TARSİM yetkilileri ile birlikte gerekli işbirliği süreçlerini yürütüyoruz.

TARSİM sözü edilen üretim faaliyetlerinin tamamını teminat altına almaktadır. Çiftçilerimize bitkisel ürünlerin sigortalanabilmesi için ÇKS, seralar için ÖKS kayıtlarının, Arı sigortası yapılabilmesi için de AKS kayıtlarının, su ürünleri için SKS kayıtlarının, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için bakanlık kayıtlarının zamanında yaptırılması büyük önem arz etmektedir.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Tarlada izleri olan ve bu gün burada bulunmamıza vesile olan değerli çiftçilerimizin her daim hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Ürününüz bol ve kazancınız bereketli olsun diyor tüm çiftçilerimizi TARSİM sigortası yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

İl Müdürümüzün konuşmasının ardından TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer Bitkisel Üretim Sigorta işlemleri ile ilgili olarak kurum idareci ve personellerine sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

Öğleden sonraki bölümde ise TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğünden Veteriner Hekim Özgür Zeki Çiftçi Arı ve Hayvan Yetiştiricilerine Hayvancılık Sigorta işlemleri hakkında bilgiler aktardı.